Chính phủ Alberta xác nhận tài trợ cho Edmonton để đấu thầu World Cup 2026

Chính phủ Alberta sẽ hỗ trợ tài chính cho Thành phố Edmonton để cố gắng tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 Canada-Mỹ-Mexico.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ronald Orr, đã viết thư cho thị trưởng, cam kết tài trợ cho World Cup. Sự cam kết sẽ bao gồm 110 triệu đô la và các dịch vụ của chính phủ.

Tỉnh cho biết sự hỗ trợ của họ tuân theo các điều kiện sau:

  • Xác nhận tài trợ của liên bang và thành phố cho đấu thầu
  • Công nhận và chấp nhận các thư đảm bảo của tỉnh như được trình bày cho Thành phố Edmonton và để đáp lại Bảo lãnh của Chính phủ FIFA
  • Xác nhận rằng Thành phố Edmonton được FIFA đảm bảo tổ chức ít nhất năm trận đấu, nếu được chấp nhận là thành phố đăng cai và rằng ít nhất hai trong số năm trận đấu này thuộc vòng 32 hoặc vòng 16 đội loại trực tiếp
  • Xác nhận rằng các chi phí an ninh không lường trước được sẽ do thành phố và chính phủ liên bang chịu trách nhiệm
  • Phân bổ một phần ba số chỗ ngồi được phân bổ cho Thành phố Edmonton

Ông Orr nói“Điều này cũng mang lại lợi ích kinh doanh rất lớn. Rõ ràng,các khách sạn, nhà hàng, ngành du lịch, thậm chí cả các hãng hàng không – đã rất mong đợi và hy vọng rằng chúng tôi có thể làm được điều này. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một sự cải thiện kinh tế tuyệt vời cho tỉnh Alberta. ”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan