Chính phủ Alberta thông báo sẽ cung cấp tài trợ liên bang cho phương tiện công cộng

Chính phủ Alberta cho biết họ sẽ cung cấp khoản tài trợ ngang với khoản của liên bang cho dịch vụ giao thông vận tải thành phố trên toàn tỉnh vì nhiều doanh thu đã bị thất thoát trong đại dịch COVID-19.

Thủ hiến Jason Kenney đã nói trong một cuộc họp báo ở Calgary vào hôm thứ Tư rằng Alberta sẽ đóng góp khoảng 80 triệu đô la để đưa hỗ trợ kết hợp giữa tỉnh và liên bang lên đến 159 triệu đô la.

Ông Kenney cho biết các thành phố tự trị trong vùng Calgary sẽ nhận được 82,4 triệu đô la.

Thị trưởng Calgary cho biết khoản tài trợ này sẽ giúp bù đắp doanh thu mà hệ thống giao thông vận tải của thành phố đã bị mất.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan