Chi tiêu cho y tế bình quân đầu người của Ontario vào năm 2020 thấp nhất cả nước

Trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người của tỉnh Ontario là thấp nhất trong cả nước, theo một báo cáo mới từ Văn phòng Trách nhiệm Tài chính Ontario (FAO).

Báo cáo cho thấy nhìn chung, tổng chi tiêu cho chương trình của Ontario vào năm 2020 là thấp nhất ở Canada. 

“Kể từ năm 2008 khi dữ liệu lần đầu tiên có sẵn, Ontario đã liên tục có mức chi tiêu cho y tế trung bình thấp nhất trong cả nước”, báo cáo viết ..

Đáp lại phát hiện của FAO, Thủ lĩnh NDP Andrea Horwath cho biết trong một tuyên bố rằng “các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị phá vỡ vì các đời chính phủ đều không muốn đầu tư vào nó”. Bà đổ lỗi cho cả chính phủ Tự do trước đây và chính phủ Bảo thủ hiện tại về hệ thống y tế tỉnh.

Bà Horwath cho biết: “Các khoản cắt giảm của ông Ford sẽ không khắc phục được nó đâu. Chỉ có đầu tư vào con người mới có thể khắc phục được điều đó.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của tỉnh đã bảo vệ chi tiêu của tỉnh, cho biết Ontario đã hỗ trợ 51 tỷ đô la để chống lại ảnh hưởng của đại dịch và thúc đẩy phục hồi kinh tế trong tỉnh.

Cô nói “Kể từ khi phát hành Báo cáo kinh tế mùa thu năm 2021, chính phủ đã đầu tư thêm 2,3 tỷ đô la để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh, và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các hạn chế sức khỏe cộng đồng.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan