Canada thông báo $469 triệu đô la hỗ trợ ngư dân

Chính phủ liên bang Canada đã công bố $469 triệu đô la hỗ trợ cho ngư dân đánh cá, những người không đủ điều kiện xin các hỗ trợ khác trong đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Năm 14/5 tuyên bố hỗ trợ này được đưa ra dưới dạng lợi ích ngành đặc thù và trợ cấp.

Trợ cấp dành cho người đánh bắt cá (Fish Harvester Benefit), có cấu trúc tương tự như trợ cấp tiền lương liên bang đã công bố trước đây, sẽ cung cấp hỗ trợ thu nhập 75% khoản thất thoát cho ngư dân bị mất 25% thu nhập năm nay hoặc hơn. 

Tài trợ cho người đánh bắt cá (Fish Garvester Grant) là một khoản trợ cấp dành riêng cho ngành cá tương tự như Tài khoản kinh doanh khẩn cấp Canada, sẽ cung cấp tới 10.000 đô la hỗ trợ không hoàn lại cho những ngư dân tự làm chủ.

Với tuyên bố này, Thủ tướng Trudeau đã giải quyết lo lắng của ngư dân, những người không thể tạo ra thu nhập đủ để nộp đơn xin Bảo hiểm Thất nghiệp cho năm tới.

Ông nói rằng các biện pháp được đề xuất sẽ cho phép ngư dân tự làm chủ được quyền tiếp cận cứu trợ dựa trên thu nhập không thể bảo hiểm từ những năm trước.

Biên dịch: Thao Pham

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan