Canada thâm hụt thương mại 1,4 tỷ đô la trong tháng 5

Canada đã công bố thâm hụt thương mại hàng hóa 1,4 tỷ trong tháng 5 so với mức thặng dư trong tháng 4 do nhập khẩu tăng và xuất khẩu giảm.

Tổng nhập khẩu tăng 2,1% lên 50,9 tỷ trong tháng 5 do nhập khẩu các sản phẩm từ kim loại và khoáng phi kim loại tăng 17,7%. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 1,6% xuống 49,5 tỷ.

Xuất khẩu hàng tiêu dùng giảm 8,8%, trong khi xuất khẩu xe có động cơ và phụ tùng giảm 5,8%.

Thặng dư thương mại của Canada với Hoa Kỳ đã giảm xuống 6,1 tỷ trong tháng 5, trong khi thâm hụt thương mại với các nước còn lại trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục 7,5 tỷ.

Cơ quan Thống kê Canada ghi nhận đồng đô la Canada đã công bố mức tăng hàng tháng lớn nhất so với đô la Mỹ kể từ tháng 7 năm 2017. Khi được biểu thị bằng đô la Mỹ, nhập khẩu của Canada tăng 5,2% trong tháng 5 và xuất khẩu tăng 1,4%.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan