Canada sắp có Internet tốc độ cao chỉ với $20/tháng

Chính phủ liên bang đã đặt ra kế hoạch cung cấp Internet tốc độ cao chỉ với 20 đô la mỗi tháng, đây là một động thái mà họ cho rằng sẽ giúp kết nối “hàng trăm ngàn” người Canada.

Vào thứ Hai, ngày 4 tháng 4, các quan chức liên bang đã công bố giai đoạn tiếp theo của sáng kiến ​​Connecting Families, nhằm giúp người cao niên và các gia đình có thu nhập thấp tiếp cận các dịch vụ internet chất lượng cao với mức giá phải chăng.

Chính phủ đã hợp tác với 14 nhà cung cấp dịch vụ internet trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ với mức phí 20 đô la mỗi tháng, bao gồm Bell, Rogers, TELUS và những nhà cung cấp khác.

Những người đủ điều kiện có thể dự kiến thấy tốc độ internet nhanh hơn từ 5 đến 10 lần so với tốc độ của giai đoạn 10 đô la mỗi tháng của sáng kiến, cùng tổng số dữ liệu cho phép cũng tăng gấp đôi từ 100 GB lên 200 GB sử dụng mỗi tháng.

Người sử dụng cũng sẽ không phải trả thiết bị hoặc phí lắp đặt.

Trước đây, khả năng đủ điều kiện tham gia sáng kiến ​​Connecting Families chỉ giới hạn ở những gia đình nhận được mức tối đa của Trợ cấp Trẻ em Canada -Canada Child Benefit (CCB). Tuy nhiên, điều này hiện đã được mở rộng để bao gồm cả những người cao niên mà nhận tối đa Khoản Bổ sung Thu nhập Đảm bảo -Guaranteed Income Supplement (GIS).

CBC News báo cáo rằng hơn 800.000 hộ gia đình nhận được CCB và “hàng trăm nghìn hộ gia đình khác” nhận được GIS có thể đủ điều kiện cho dịch vụ.

Các hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được một lá thư từ liên bang có chứa mã truy cập để đăng ký chương trình thông qua cổng thông tin trực tuyến.

Theo các quan chức, những người muốn tiếp tục sử dụng gói Internet cũ 10 đô la 1 tháng vẫn có thể sử dụng.

Động thái này là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của chính phủ nhằm giúp 98% người dân Canada truy cập Internet tốc độ cao vào năm 2026. Chính phủ muốn 100% người dân sẽ có internet tốc độ cao vào năm 2030.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan