Canada mở lại Chương trình Nhập cư dành cho Chăm sóc viên

Chăm sóc viên đủ điều kiện có thời gian đến ngày 30/08/2019 để nộp đơn xin thường trú tại Canada

Chương trình Nhập cư dành cho Chăm sóc viên (Interim Pathway for Caregivers) đã được mở trong vòng 3 tháng, từ 08/07/2019 đến 08/10/2019. Chương trình ngắn hạn dành cho chăm sóc viên hướng tới các cá nhân có kinh nghiệm làm việc tại Canada ở các vị trí chăm sóc trẻ em tại gia, hỗ trợ viên gia đình hoặc cả hai.

Để đủ điều kiện đăng ký, các ứng cử viên cần phải có ý định sống bên ngoài tỉnh bang Quebec và đạt các yêu cầu sau:

 • Tình trạng cư trú Canada
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Trình độ ngôn ngữ
 • Trình độ học vấn

Tình trạng cư trú tại Canada

 1. Có giấy phép làm việc không phải là giấy phép làm việc của Chương trình Chăm sóc viên tại gia “Live-in Caregiver Program” (LCP) tại thời điểm đăng ký; hoặc
 2. Xin gia hạn giấy phép làm việc không phải là giấy phép làm việc của Chương trình Chăm sóc viên tại gia (LCP); hoặc
 3. Nộp hồ sơ và đủ điều kiện để được phục hồi tư cách, và có giấy phép lao động không phải là giấy phép được cấp bởi Chương trình Chăm sóc viên tại gia – Live-in Caregiver Program (LCP)

Kinh nghiệm làm việc

 • Kinh nghiệm làm việc phải tương ứng với mô tả ban đầu và danh sách các nhiệm vụ chính của Phân loại nghề nghiệp quốc gia Canada – Canada’s National Occupational Classification (NOC) nhóm 4411 hoặc 4412; và
 • 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian tại Canada từ 30/11/2014 ở một vị trí công việc có liên quan

Trình độ ngôn ngữ

Trình độ tiếng Anh tối thiểu CLB 5 hoặc trình độ tiếng Pháp NLCL 5 cho 4 kĩ năng:

 • Viết
 • Đọc
 • Nghe
 • Nói

Trình độ học vấn

 • Tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Canada hoặc bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Các chứng nhận nước ngoài cần phải có một Bản đánh giá Bằng cấp – Educational Credential Assessment (ECA) được chứng nhận trong vòng 5 năm trước ngày nộp hồ sơ bởi một tổ chức, có khả năng xác nhận bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Canada.

Chương trình Nhập cư dành cho Chăm sóc viên (Interim Pathway for Caregivers) là một chương trình mới dành cho chăm sóc viên nước ngoài đến Canada sau 30/11/2014 và không đủ điều kiện nộp đơn xin thường trú Canada. Chương trình được thông báo vào tháng 2 năm 2019 và có hiệu lực kể từ 04/03/2019. Chương trình được mở lần thứ hai vào 08/07 kể từ sau lần thứ nhất ngày 04/06/2019. Không có giới hạn về số lượng đơn xin thường trú mà IRCC sẽ chấp nhận thông qua Chương trình Nhập cư dành cho Chăm sóc viên.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan