Canada mở chương trình tị nạn cho những người bảo vệ nhân quyền, bao gồm cả các nhà báo

Bộ trưởng Nhập cư Marco Mendicino cho biết sẽ có một con đường mới đến Canada cho những người tị nạn lo sợ bị ngược đãi vì bảo vệ nhân quyền.

Chương trình mới sẽ cho bất kỳ ai đang đối mặt với sự đàn áp vì ủng hộ hoặc bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là các nhà báo, phụ nữ và những người ủng hộ LGBTQ, những người bản địa song tính.

Ông Mendicino nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà nhân quyền và dân chủ “đang bị bao vây.”

Ông nói rằng, hầu hết mọi người nghĩ người tị nạn là những người phải rời bỏ quê hương do xung đột và chiến tranh. Nhưng những người chứng kiến các thảm kịch đó, hoặc vận động cho nhân quyền, cũng có thể có nguy cơ bị bắt giữ, tra tấn và chết.

Chương trình mới của Canada sẽ mở cửa cho tối đa 250 người bảo vệ nhân quyền mỗi năm, bao gồm cả các thành viên trong gia đình của họ.

Canada đang hợp tác với Cơ quan Người tị nạn của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế như Front Line Defenders và ProtectDefenders.eu, chuyên hỗ trợ những người có nguy cơ bị đe dọa vì công việc bảo vệ các quyền trên toàn thế giới.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan