Canada đứng thứ 5 trong số các quốc gia OECD về sự cân bằng tốt nhất giữa công việc và cuộc sống: nghiên cứu

Một nghiên cứu mới đã xếp Canada đứng thứ 5 trong số các quốc gia OECD vì có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt nhất.

Được tổng hợp bởi công ty công nghệ tài chính Tipalti, nghiên cứu đã xếp hạng 10 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dựa trên môi trường làm việc và lợi ích của họ, sử dụng các chỉ số như số giờ làm việc trung bình trong một năm, mức lương hàng năm, thuế suất và lương hưu.

Thụy Sĩ chiếm vị trí đầu bảng, có mức lương trung bình hàng năm cao nhất trong số các quốc gia được phân tích và tài sản lương hưu trung bình cao nhất trên một người.

Hoa Kỳ, với mức thuế kết hợp thấp nhất trong top 10, xếp thứ hai, tiếp theo là Iceland, Na Uy và Canada.

Nghiên cứu cho thấy người Canada làm việc trung bình 1.696 giờ trong một năm nhất định, kiếm được trung bình 43.540 đô la, với tổng thu nhập, doanh thu và thuế suất doanh nghiệp là 64%, và tài sản hưu trí trung bình là 41.987 đô la cho mỗi người.

Danh sách top 10 bao gồm:

  1.  Thụy sĩ
  2.  Hoa Kỳ
  3.  Nước Iceland
  4.  Na Uy
  5.  Canada
  6.  Châu Úc
  7.  nước Hà Lan
  8.  Ireland
  9.  Luxembourg
  10.  Đan mạch

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan