CANADA công bố trợ cấp 75% tiền lương cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID- 19

Điểm nổi bật trong bài phát biểu:

  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp 75% tiền lương nhân viên
  • Chính phủ liên bang hỗ trợ chương trình vay mới  Tài khoản Doanh nghiệp Khẩn cấp của Canada (Canada Emergency Business Account)

Trong bài phát biểu đến người dân Canada vào hôm nay, Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020, Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố thêm những hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) để giữ nhân viên trong thời gian khủng hoảng do đại dịch coronavirus, bao gồm trợ cấp 75% tiền lương và khoản vay không lãi suất được đảm bảo bởi Chính phủ.

Mặc dầu trước đây đã có thông báo rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhận được mức trợ cấp tiền lương từ liên bang là 10%, hôm nay, Thủ tướng hứa sẽ tăng trợ cấp lương lên tới 75% vì ông gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ là ‘xương sống’ của nền kinh tế.

Ông nói, hỗ trợ mới về tiền lương này để giúp khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục thuê nhân viên trong thời gian này trong khi vẫn duy trì hoạt động trong lúc cố gắng vượt qua đại dịch. 

“Tình hình trở nên rõ ràng hơn rằng chúng tôi cần phải làm nhiều hơn thế – nhiều hơn nữa – vì vậy chúng tôi đang nâng hỗ trợ lên tới 75% cho các doanh nghiệp đủ điều kiện,” Thủ tướng cho biết. “Điều này có nghĩa là nhân viên sẽ tiếp tục được trả tiền lương mặc dầu các chủ doanh nghiệp phải chậm lại hoặc dừng hoạt động kinh doanh của họ.”

Thủ tướng cho biết các khoản trợ cấp tiền lương sẽ được lùi lại để có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3, 2020.

Để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp nầy, Thủ tướng cũng tuyên bố rằng Chính phủ liên bang sẽ cung cấp Tài khoản doanh nghiệp khẩn cấp mới của Canada (Canada Emergency Business Account), để cung cấp khoản vay lên tới $40.000 đô cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện mà không bị tính lãi trong một năm, với tối đa $10.000 đô của khoản vay có thể được miễn trả.

Trudeau cũng tuyên bố rằng, các khoản thanh toán thuế GST và HST cũng như thuế nhập khẩu, sẽ được hoãn lại đến tháng Sáu, con số này lên đến $30 tỷ đô cho các khoản vay không lãi suất cho các doanh nghiệp này.

Thông tin chi tiết về điều kiện cho Tài khoản doanh nghiệp khẩn cấp mới của Canada này cũng như khi nào các doanh nghiệp có thể nộp đơn xin trợ cấp tiền lương dự kiến sẽ được thông báo trong vài ngày tới.

Khi được hỏi, Trudeau không thể nói chính xác người dân Canada phải ở nhà và thực hành cách ly cho đến khi nào, nhưng ông nói rằng những biện pháp được thực hiện bây giờ để làm phẳng đường cong của bệnh dịch, sẽ giúp xác định rõ hơn mọi người cần ở nhà bao lâu nữa.

“Chúng tôi biết chúng tôi đang nói đến vài tuần cho đến có thể vài tháng,” ông nói.  

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan