Canada công bố phí nhập cư mới cho năm 2022

Canada đang tăng lệ phí cho tất cả các đơn xin định cư vào ngày 30 tháng 4.

Mức phí tăng sẽ áp dụng cho các chương trình nhập cư kinh tế (economic), người có giấy phép (permit holder), gia đình (family) và nhân đạo (humanitarian).

Năm 2020, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tăng lệ phí thường trú để bù lại lạm phát lần đầu tiên kể từ năm 2002. Vào thời điểm đó, IRCC thông báo sẽ tăng lệ phí hai năm một lần để điều chỉnh lạm phát. Tất cả số tiền đều được tính bằng CAD.

Ngoài các khoản phí nộp đơn này, bạn cũng có thể phải trả 500 đô la phí quyền thường trú. Khoản tiền này có thể được thanh toán cùng lúc với đơn đăng ký hoặc khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận. Nó chỉ dành cho những người được chấp thuận cho thường trú và sẽ được hoàn lại nếu đơn xin nhập cư bị từ chối. Tuy nhiên, nó phải được thanh toán để kích hoạt tình trạng thường trú nhân.

Phí quyền thường trú không áp dụng đối với:

  • con cái phụ thuộc của người nộp đơn hoặc người bảo lãnh chính,
  • đơn xin tài trợ cho con nuôi,
  • đơn xin tài trợ cho một người anh, chị, em, cháu gái, cháu trai nhưng họ phải mồ côi, hoặc
  • những người được bảo vệ, bao gồm cả những người nộp đơn đủ điều kiện dựa trên cơ sở nhân đạo và những người tị nạn theo quy ước.

Lệ phí cho thẻ thường trú nhân, giấy thông hành thường trú nhân và giấy tờ xác nhận hoặc thay thế giấy tờ nhập cư sẽ không tăng.

Canada ủng hộ cách tiếp cận hiệu quả về chi phí để tài trợ cho các chương trình của chính phủ, trong đó phần lớn chi phí được trả bởi những người nhận dịch vụ chứ không phải người nộp thuế.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan