Cần thêm 2 hoặc 4 ngày để khôi phục điện ở Ottawa

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hydro Ottawa đang ước tính sẽ cần thêm từ hai đến bốn ngày nữa để sửa lại hầu hết mạng lưới điện ở Ottawa.

Các nhân viên của Hydro Ottawa đã dành phần lớn thời gian trong ngày Chủ nhật để đánh giá thiệt hại trên toàn thành phố, đồng thời kết nối lại các cơ sở hạ tầng quan trọng. Đến 6 giờ chiều Thứ hai, khoảng 86.000 khách hàng đã có điện trở lại, trong đó 94.000 khách hàng vẫn phải sống trong bóng tối. Công ty cho biết có thể mất đến cuối tuần này để khôi phục các dịch vụ. 

Các đội cứu trợ từ Khu vực GTA, Kingston và New Brunswick đang trên đường đến Ottawa để hỗ trợ khôi phục nguồn điện.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan