Các quan chức y tế công cộng cho biết mục tiêu tiêm chủng cho 90% người dân Ontario có thể đạt được bằng các biện pháp quan trọng

Các quan chức y tế công cộng của Ontario cho biết họ tin rằng tỉnh sẽ có thể tiêm chủng đầy đủ cho 90% dân số chống lại COVID-19 bằng cách tập trung nỗ lực vào những người còn do dự về vắc-xin và đưa liều trực tiếp cho người dân.

Tiến sĩ Kieran Moore, Giám đốc Sở Y tế của Ontario, cho biết tỉnh có “mục tiêu đầy tham vọng” là tiêm vắc-xin cho 90% dân số Ontario đủ điều kiện tiêm chủng. Đó là mục tiêu nằm trong kế hoạch mà tỉnh gọi là “Chiến lược Chặng cuối” nhằm tiếp tục cung cấp vắc-xin sẵn có, đặc biệt là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn. Ông cho biết, nếu đạt được mục tiêu đó, Ontario có thể không còn làn sóng đại dịch trong vòng từ sáu đến tám tháng.

Tiến sĩ Vinita Dubey, nhân viên y tế của Toronto, và Tiến sĩ Lawrence Loh, nhân viên y tế của Vùng Peel, cho biết các đơn vị y tế công cộng của họ đang nỗ lực để tiếp cận những người chưa được tiêm mũi vắc-xin COVID đầu tiên trong một nỗ lực để làm chậm làn sóng thứ tư của đại dịch. 

TS Dubey cho biết Bộ Y tế Công cộng Toronto (TPH) đang sử dụng một chiến lược siêu địa phương liên quan đến các phòng khám di động cũng như các đại sứ cộng đồng, những người nói chuyện với mọi người về việc tiêm chủng, khuyến khích họ đến các phòng khám cũng như thu thập thông tin về lý do tại sao mọi người không tiêm chủng. TPH cũng đang làm việc với các trường học và hội đồng trường học để tiếp cận những người trẻ tuổi.

Ngoài ra, TPH hy vọng rằng các chính sách tiêm chủng tại nơi làm việc, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục sau trung học và các sự kiện giải trí cuối cùng sẽ thúc đẩy mọi người tiêm cả hai mũi. Dubey cho biết chỉ có 3-5% người dân tuyệt đối từ chối tiêm chủng. 

Cơ quan Y tế Công cộng vùng Peel kêu gọi tất cả chủ lao động ở khu vực này xem xét và cập nhật các kế hoạch an toàn tại nơi làm việc của họ theo Đạo luật Mở cửa trở lại của Ontario.

Tỉnh cũng sẽ gọi điện cho những người chưa đặt mũi thứ hai. Chính phủ cho biết hơn 110.000 cuộc hẹn liều thứ hai đã được đặt trước hoặc được đặt lại vì nhận được các cuộc gọi này.

Là một phần của chiến lược, tỉnh và các đơn vị y tế công cộng đang tập trung vào những gì họ gọi là các cơ sở nhỏ hơn, dựa vào cộng đồng và dễ tiếp cận để tiêm chủng. Điều đó bao gồm các phòng khám di động hay các điểm tiêm chủng nhỏ trong cộng đồng, các ngày khám bệnh dành riêng cho các gia đình có người khuyết tật và các buổi tập trung tuyên truyền về vắc-xin đa ngôn ngữ tại tòa thị chính.

Chính quyền tỉnh nói thêm rằng một thành phần quan trọng trong chiến lược của họ là đưa vắc-xin trực tiếp đến người dân, như: phòng khám xe buýt GO-VAXX của Ontario, nơi đã tiêm 1.100 liều vắc-xin, 42% trong số đó là liều đầu tiên.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English