Các phòng khám chủng ngừa ở Toronto thêm 30.000 cuộc hẹn cho vắc-xin Moderna

Một loạt các liều vắc-xin Moderna sắp đến sẽ cho phép Toronto có thêm 30.000 cuộc hẹn tại các phòng khám chủng ngừa do thành phố điều hành bắt đầu từ sáng thứ Tư.

Tính đến sáng thứ Hai, các phòng khám đã được đặt trước với công suất 99%. Việc đặt lịch hẹn cho các liều Moderna bắt đầu từ 8 giờ sáng Thứ Tư cho các cuộc hẹn từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6.

Moderna hiện được chấp thuận cho người trên 18 tuổi, trong khi thanh niên từ 12 đến 17 tuổi chỉ có thể nhận Pfizer.

“Các cuộc hẹn mới này sẽ chỉ dành cho vắc xin Moderna – đây là lần đầu tiên Thành phố cung cấp vắc xin Moderna thay vì vắc xin Pfizer độc quyền tại các phòng khám tiêm chủng của mình,” Họ nhấn mạnh rằng vắc xin Moderna và Pfizer “cực kỳ giống nhau” và đã được phê duyệt cho việc trộn vaccine. 

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English