Các nhà máy chưng cất BC được yêu cầu ngừng sản xuất nước rửa tay

Clay Potter, đồng sở hữu của The Moon Under Water Brewery, Pub and Distillery ở Victoria, cho biết nhóm của ông bắt đầu sản xuất nước rửa tay khi nhu cầu quá lớn và nguồn cung không chắc chắn.

Anh ấy cho biết anh ấy đã đầu tư vào các thành phần như glycerin và các vật liệu khác để làm chất khử trùng và dự định tiếp tục sản xuất chất khử trùng dựa trên cồn. Nhưng anh ta nhận được một thông báo qua email ngày 7 tháng 4, và một lá thư tiếp theo vài ngày sau đó từ tỉnh, nói rằng tất cả việc sản xuất chất khử trùng phải dừng lại trước ngày 8 tháng 5. Tất cả số hàng còn lại phải được bán hoặc quyên góp trước tháng 11.

Các nhà chưng cất nói rằng không nhất thiết phải có một thời hạn nhất định để ngừng sản xuất chất khử trùng và họ cảm thấy bị phản bội sau khi hoạt động vì lợi ích cộng đồng trong đại dịch.

Việc sản xuất nước rửa tay được Chi nhánh Quy định Rượu và Cần sa của B.C. cho phép tạm thời vào tháng 3 năm 2020, những ngày đầu của đại dịch.

“Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng nó cũng có ích. Khi các quán rượu đóng cửa và sảnh khách trong nhà của chúng tôi đóng cửa, chúng tôi có rất nhiều bia thừa bị hỏng và thay vì đổ chúng đi, chúng tôi đã chưng cất nó thành chất khử trùng.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan