Các nhà lãnh đạo Ontario tiếp tục trở lại chiến dịch tranh cử

Các nhà lãnh đạo của các đảng chính trị chính của Ontario hôm nay đã trở lại chiến dịch tranh cử sau khi tham gia một cuộc tranh luận một ngày trước đó.

Lãnh đạo NDP Andrea Horwath đang bắt đầu ngày mới của mình ở Brampton, nơi bà chuẩn bị đưa ra thông báo nhằm giúp đỡ những người lái xe.

Sau đó, bà sẽ dừng lại ở Waterdown và Thamesford để gặp gỡ các ứng cử viên và những người ủng hộ địa phương.

Lãnh đạo đảng Tự do Steven Del Duca sẽ đưa ra thông báo ở phía tây Toronto về việc chăm sóc sức khỏe trước khi đến Vaughan và Ajax.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Cấp tiến Doug Ford, người đang tìm cách giữ chức thủ hiến, sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào hôm nay.

Chăm sóc sức khỏe, nhà ở và đường cao tốc là những chủ đề chính trong cuộc tranh luận về các vấn đề ở miền Bắc diễn ra hôm thứ Ba, khi mỗi nhà lãnh đạo đã công kích đối thủ và đưa ra giải pháp của riêng họ cho khu vực.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan