Các ngân hàng tiếp tục báo cáo kết quả kinh doanh với lợi nhuận của RBC tăng lên mức kỷ lục 4,3 tỷ đôla

Lợi nhuận của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) đã tăng hơn một phần ba lên 4,3 tỷ đôla trong ba tháng tính đến cuối tháng 7.

Ngân hàng này là ngân hàng lớn thứ ba của Canada công bố kết quả kinh doanh hàng quý, và cũng như trường hợp của Ngân hàng Montreal (BMO) và Scotiabank một ngày trước đó.

RBC cho biết lợi nhuận tăng không chỉ trong bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân, cũng như thị trường vốn, quản lý tài sản và kinh doanh bảo hiểm.

Một yếu tố chính trong đà tăng là RBC có thể giải ngân 540 triệu đôla mà họ đã dự phòng trước đó để trang trải các khoản vay nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, việc tăng thu các loại “phí cốt lõi” trong quý với số tiền thu về là hơn 4 tỷ đôla của RBC cũng góp phần vào sự tăng lợi nhuận. 

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English