Các Lựa Chọn Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh Mùa Dịch COVID-19

Sinh viên quốc tế có kế hoạch tham gia một tổ chức học tập được chỉ định của Canada (DLI) phải đáp ứng một số yêu cầu nhập học. Mặc dù mỗi tổ chức đều có yêu cầu riêng, phần lớn đều đánh giá bảng điểm, trình độ chuyên môn, thư bày tỏ nguyện vọng, thư giới thiệu học thuật và nghề nghiệp, và khả năng ngôn ngữ của ứng viên.

Các sinh viên chuẩn bị cho học kỳ mùa thu 2020 đang phải đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra trong quy trình nộp đơn. Để chứng minh trình độ thông thạo ngôn ngữ, sinh viên được yêu cầu thực hiện bài thi ngôn ngữ được chấp nhận bởi tổ chức DLI mà họ nộp đơn. Nhưng nhiều cơ sở khảo thí ngôn ngữ đã phải tạm nghỉ hoặc giới hạn hoạt động để tuân thủ với quy định về an toàn và sức khỏe địa phương.

Một số cơ sở khảo thí ngôn ngữ đã triển khai các lựa chọn thay thế trực tuyến cho những sinh viên không thể dự thi trực tiếp. Mỗi tổ chức DLI có một danh sách các chứng chỉ mà họ sẽ chấp nhận để  xác minh trình độ ngôn ngữ của sinh viên, và những lựa chọn này có thể không được  các tổ chức DLI khác chấp nhận. Sinh viên nên đối chiếu thông tin trước khi quyết định đăng ký thi.

Một số lựa chọn kiểm tra năng lực ngôn ngữ thường được chấp nhận bao gồm bài thi tiếng Anh Học thuật Canada (CAEL), bài thi của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, bài thi tiếng Anh Duolingo, Hệ thống Bài thi Khả năng sử dụng tiếng Anh Quốc tế (IELTS), bài thi tiếng Anh Pearson (PTE) và bài thi Kiểm tra năng lực tiếng Anh như một Ngôn ngữ Nước ngoài (TOEFL ).

CAEL

Bài thi CAEL do Paragon Testing Enterprises tổ chức và thường được hoàn thành trong một lần thi không nghỉ tại hơn bốn mươi trung tâm khảo thí trên toàn thế giới. Bài thi này được chấp nhận bởi hơn 180 cơ sở giáo dục trên khắp Canada, bao gồm tất cả các trường đại học và hầu hết các trường cao đẳng sử dụng tiếng Anh. Kết quả thường có trong tám ngày làm việc và có thể được gửi đến năm tổ chức mà không mất thêm phí.

Do tạm dừng thi, một số tài liệu ôn thi đang được giảm giá và thí sinh được dời lịch thi miễn phí.

Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English)

Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge tổ chức hai bài thi: C1 Advanced (tiếng Anh nâng cao) và C2 Proficiency (tiếng Anh cao cấp). Các bài thi này được chấp nhận bởi hơn 200 trường học ở Canada và kết quả thường được nhận trong hai đến ba tuần nếu thi bằng máy tính, và bốn đến sáu tuần nếu thi trên giấy. Những bài thi này phải được thực hiện tại một trung tâm khảo thí của Cambridge. Tùy thuộc vào quy định của địa phương, hiện tại họ đang  hạn chế số lượng thí sinh trong một đơt thi hoặc tạm hoãn các đợt thi cho đến khi được phép hoạt động trở lại.

Bài thi tiếng Anh Duolingo

Bài thi tiếng Anh Duolingo được thực hiện trực tuyến và được chấp nhận bởi 140 tổ chức tại Canada. Kết quả có trong 2 ngày và có thể được chia sẻ ngay lập tức với bất cứ ai.

IELTS

IELTS được đồng sở hữu bởi IDP Education, Hội đồng Anh và Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge. Chứng chỉ IELTS được chấp nhận bởi hơn 400 tổ chức học tập tại Canada. Kết quả có trong 13 ngày đối với hình thức thi giấy, và 5 đến 7 ngày đối với hình thức thi trên máy tính.

IELTS cung cấp các bài thi IELTS Academic (Học thuật) và IELTS General Training (Đào tạo chung) tại các trung tâm khảo thí trực tiếp. Đây là những chứng chỉ duy nhất được chấp thuận bởi Sở Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho các sinh viên quốc tế muốn đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép du học.

Vì những hạn chế đi lại và sức khỏe do COVID-19 đang ngăn nhiều sinh viên đến các trung tâm khảo thí, một phiên bản trực tuyến có tên là IELTS Indicator đã được triển khai. Kết quả IELTS Indicator được nhận trong bảy ngày, nhưng vì đây chỉ là điểm số chỉ định, nên bài thi này không dành cho người nhập cư, cũng như không được tất cả các tổ chức giáo dục công nhận.

PTE

Chứng chỉ PTE Academic (Học thuật) được chấp nhận bởi 90 phần trăm các trường đại học và cao đẳng Canada, và kết quả thường được nhận trong hai ngày. Pearson sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để chấm điểm các bài thi và họ đã điều chỉnh công nghệ đó để tạo ra bài thi tiếng Anh Versant. Versant là một bài thi trực tuyến mà sinh viên có thể làm tại nhà trong khi các trung tâm khảo thí bị đóng cửa. Versant sử dụng AI để theo dõi, chấm điểm, và kết quả có ngay lập tức.

TOEFL

Bài thi này được tổ chức bởi Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và được chấp nhận bởi hơn 400 trường đại học và cao đẳng Canada. Kết quả thường có trong sáu ngày, mặc dù kết quả bài thi giấy có thể bị trì hoãn do gián đoạn từ đại dịch . Một số trung tâm khảo thí đã bị đóng cửa do hạn chế về sức khỏe, và những trung tâm khác thì hoạt động có giới hạn.

Để đối phó với các hạn chế đi lại và sức khỏe, ETS hiện đang miễn lệ phí đổi lịch thi và cung cấp một giải pháp trực tuyến có tên TOEFL iBT Special Home Edition, có nội dung giống như bài thi trên máy tính được thực hiện tại cơ sở khảo thí. Bài thi được một người giám sát theo dõi trực tuyến và đang được tổ chức bốn ngày một tuần.

Một số tổ chức DLIs cũng cung cấp các khóa học và bài thi riêng mà họ sẽ chấp nhận làm bằng chứng về trình độ ngôn ngữ.

Các cơ sở khảo thí vẫn còn hoạt động thì áp dụng một số quy định mới về an toàn và sức khỏe để thực hiện khảo thí. Thí sinh dự thi trực tiếp cần phải kiểm tra hướng dẫn của trung tâm khảo thí để tuân thủ tất cả các quy định về sức khỏe.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan