Các hạn chế biên giới Canada-Hoa Kỳ dự kiến còn hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 21 tháng 12

Các nguồn tin cho CTV News biết, các hạn chế đi lại COVID-19 được áp dụng tại biên giới đất liền Canada-Hoa Kỳ dự kiến sẽ vẫn có hiệu lực trong ít nhất một tháng nữa.

Thỏa thuận hiện tại về việc đóng cửa biên giới Canada-Hoa Kỳ đối với các chuyến du lịch không thiết yếu lần đầu tiên được áp đặt vào tháng 3 để hạn chế sự lây lan của vi rút. Các hạn chế đã được gia hạn hàng tháng kể từ đó. Gia hạn hiện tại dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 11, nhưng các nguồn tin cho CTV News biết rằng các biện pháp này sẽ được gia hạn đến ngày 21 tháng 12.

Khách du lịch và các chuyến thăm qua biên giới vẫn bị cấm, ngoại trừ lý do thương mại. Một số thành viên trong gia đình có thể đưa ra lý do nhân đạo để được phép vào Canada từ Hoa Kỳ, cũng như từ các quốc gia khác, theo một loạt quy định.

Với việc các ca COVID-19 tiếp tục tăng cao ở cả hai bên biên giới, quyết định tiếp tục hạn chế đi lại không có gì đáng ngạc nhiên. Thủ tướng Justin Trudeau và các quan chức y tế đã nói trong suốt quá trình đại dịch rằng cho đến khi sự lây lan được kiểm soát, việc giảm bớt các biện pháp biên giới sẽ là rủi ro cho công dân ở cả hai nước.

Giám đốc Y tế Công cộng, Tiến sĩ Theresa Tam đã cho biết việc đánh giá thời điểm an toàn để cho phép các chuyến du lịch giải trí tiếp tục giữa Canada và Mỹ đang diễn ra. Các quan chức y tế Canada thường xuyên liên hệ với các cơ quan y tế công cộng của Hoa Kỳ, bao gồm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.

Tam cũng đã tuyên bố rằng bước đầu tiên sẽ là cẩn thận mở lại các hạn chế đi lại trong Canada, chẳng hạn như khu Đại Tây Dương.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English