Các doanh nghiệp nhỏ của Canada hiện có khoản nợ $135 tỷ đô la do COVID-19

Theo ước tính của Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada (CFIB), khi đại dịch COVID-19 kéo dài, các doanh nghiệp nhỏ của Canada đã gánh khoản nợ trị giá 135 tỷ đô la.

Nhóm này cho biết cứ 10 chủ doanh nghiệp nhỏ thì có 7 người phải vay vốn do đại dịch, với mức nợ trung bình hiện nay là gần $170.000.

Trong khi nhiều doanh nghiệp có doanh số bán hàng tăng lên trong những tháng ấm hơn vào mùa hè, nợ của các doanh nghiệp nhỏ cũng đã chứng kiến “mức tăng đáng kể” kể từ ước tính trước đó của CFIB là $117 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2020.

Và trong khi hơn một nửa số doanh nghiệp hiện đang mở cửa hoàn toàn, chỉ 25% báo cáo mức bán hàng bình thường, một xu hướng mà liên đoàn gọi là đáng lo ngại.

Các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực khách sạn, nghệ thuật, giải trí và dịch vụ xã hội có nhiều khả năng mắc nợ hơn, vì các công ty trong những ngành này thường tiếp xúc với công chúng, có điều kiện hạn chế để làm việc từ xa và không được coi là thiết yếu. 

Nhìn chung, chỉ hơn 3/4 số doanh nghiệp nhỏ mắc nợ dự kiến sẽ mất hơn một năm để trả nợ, với 11% nhóm này cho biết họ lo ngại rằng có thể không trả được nợ.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English