Các doanh nghiệp bị Covid ảnh hưởng nặng nề kêu gọi gia hạn chương trình viện trợ

Ông Richard Vanderlubbe, chủ sở hữu công ty du lịch Tripcentral.ca, đã phải cắt giảm nhân viên xuống còn khoảng 15% tổng số lao động và đóng cửa tất cả các cửa tiệm kể từ khi đại dịch bắt đầu, ngay cả khi đã nhận được trợ cấp lương và khoản vay kinh doanh.

Khi nền kinh tế Canada dần dần mở cửa trở lại, chính phủ sẽ cắt giảm các chương trình này. Nhưng ông Vanderlubbe và các doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang kêu gọi chính phủ gia hạn hỗ trợ cho đến khi tất cả các hạn chế được dỡ bỏ.

Mặc dù các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất chủ yếu liên quan đến du lịch, sự kiện và giải trí, nhưng họ chiếm chưa đến 5% nền kinh tế vào năm 2020. Tuy nhiên, họ sử dụng khoảng 1,5 triệu trong tổng số 18 triệu người trong lực lượng lao động của Canada.

Theo cuộc khảo sát của Liên minh các doanh nghiệp gặp khó khăn nhất (CHHB), Gần 60% các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sẽ không tồn tại nếu các khoản trợ cấp không được gia hạn đến hết năm 2021.

Trợ cấp tiền lương và tiền thuê nhà đã giảm xuống còn 60% chi phí hợp lệ trong tháng này và dự kiến sẽ giảm xuống 20% vào tháng 9. Chương trình cho vay kinh doanh đã ngừng nhận hồ sơ mới vào ngày 30/6.

Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland trong tuần này nhắc lại rằng chính phủ sẵn sàng gia hạn hỗ trợ cho đến cuối tháng 11 nếu cần.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English