Các điều khoản phân biệt chủng tộc cấm người Châu Á và người Châu Phi trong giao ước đất đai

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi loại bỏ ngôn ngữ phân biệt chủng tộc khỏi các giao ước hạn chế về đất đai ở British Columbia, bao gồm các điều khoản từng cấm người “gốc Phi hoặc gốc Á” sống trên một số khu đất nhất định.

Những thay đổi đối với luật pháp cấp tỉnh khiến những điều khoản đó không thể thi hành nhiều thập kỷ trước, nhưng ngôn ngữ này vẫn còn tồn tại trên một số văn bản giao ước, khi một chủ nhà ở Tây Vancouver gần đây đã kinh hoàng khi phát hiện ra điều này.

Michele Tung đã được yêu cầu đệ trình giao ước hạn chế đối với tài sản của cô ấy trong khi xin giấy phép xây dựng, và cô đã biết rằng người da đen và người châu Á đã từng bị cấm sống ở đó, ngoại trừ những người hầu của người cư ngụ trong khu nhà.

Cô nói “Tôi bị sốc hoàn toàn. Cảm giác thật kinh khủng, và tôi không muốn con cái của chúng tôi, hoặc con của người khác một ngày nào đó phải nhìn thấy thứ ngôn ngữ này.”

Cô đã tạo một bản kiến ​​nghị ở trang web Change.org để yêu cầu các giao ước lỗi thời phải được xử lý một lần và mãi mãi, và nó đã thu thập được hơn 1.500 chữ ký.

Bản kiến ​​nghị lưu ý rằng hội đồng Tây Vancouver đã hứa sẽ làm việc với chính quyền tỉnh bang để loại bỏ ngôn ngữ này trở lại vào tháng 1 năm 2020, nhưng đã có rất ít tiến bộ rõ ràng kể từ đó.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan