Các cơ quan giám sát quyền riêng tư liên bang, tỉnh đưa ra cảnh báo về hộ chiếu vắc xin

Các ủy viên về quyền riêng tư của Canada đang đưa ra cảnh báo về hộ chiếu vắc-xin, nói rằng các biện pháp phải được thực hiện để đảm bảo thông tin cá nhân của người dân Canada được bảo vệ.

Bộ trưởng Y tế Patty Hajdu nói rằng chính phủ của bà đang nói chuyện với các đồng minh G7 về việc triển khai hộ chiếu vắc-xin cho phép người Canada đi du lịch quốc tế.

Vào ngày 13 tháng 5, Quebec bắt đầu phát hành mã QR mà mọi người có thể giữ trên điện thoại của họ để chứng minh họ đã được tiêm chủng, nhưng vẫn chưa rõ bằng chứng kỹ thuật số về việc tiêm chủng sẽ được sử dụng như thế nào.

Các ủy ban quyền riêng tư nói rằng nếu hộ chiếu tiêm chủng được cấp ở Canada, các bước phải được thực hiện để đảm bảo duy trì mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất để thông tin sức khỏe cá nhân không bị tiết lộ.

Các chính phủ phải bảo đảm có cơ sở pháp lý để yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng. Ví dụ, người Canada đi du lịch quốc tế có thể cần phải mang theo bằng chứng vì các quốc gia đến yêu cầu điều đó.

Các doanh nghiệp và chính phủ có kế hoạch yêu cầu bằng chứng về việc tiêm chủng sẽ cần đặt cơ sở cho yêu cầu đó bằng cách đưa ra các luật mới hoặc sửa đổi các luật hiện hành.

Các ủy viên cho biết, hộ chiếu tiêm chủng chỉ nên chứa thông tin cần thiết để chứng minh việc tiêm chủng chứ không phải thông tin sức khỏe khác có thể bị xâm phạm. Họ nói rằng một khi đại dịch được tuyên bố kết thúc, hoặc bằng chứng về việc tiêm phòng không còn cần thiết nữa, các hộ chiếu nên được tiêu hủy.

Các ủy viên cũng muốn có sự giám sát độc lập đối với bất kỳ chương trình hộ chiếu vắc-xin nào và để người dân Canada được thông báo về cách thông tin của họ được sử dụng và lưu trữ.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English