Các biện pháp COVID-19 ở biên giới  sẽ duy trì cho đến ít nhất là cuối tháng 6

Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho biết các hạn chế COVID-19 ở biên giới sẽ được duy trì trong ít nhất một tháng nữa.

Cơ quan này đưa ra thông báo trên Twitter, một ngày sau khi Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ một đề xuất của Đảng Bảo thủ nhằm quay trở lại các quy tắc đi lại trước đại dịch.

Một số hạn chế về đại dịch đang được áp dụng tại các sân bay và biên giới đất liền của Canada, bao gồm quy định về vắc xin, xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên và yêu cầu du khách quốc tế trả lời các câu hỏi liên quan đến đại dịch trên ứng dụng ArriveCan.

Các giới hạn cụ thể tùy thuộc vào độ tuổi, quốc tịch và tình trạng tiêm chủng của khách du lịch.

Hội đồng các sân bay Canada đã cho rằng sự chậm trễ nghiêm trọng của hải quan trên khắp đất nước là do các biện pháp đại dịch và không đủ nhân viên, điều này đã dẫn đến việc xếp hàng quá lâu, và thậm chí có những trường hợp không còn chỗ trống để đứng trong sân bay. 

Bộ trưởng Giao thông vận tải Omar Alghabra cho biết các cuộc thảo luận về việc cân bằng các biện pháp y tế công cộng với tính linh hoạt của nền kinh tế vẫn đang diễn ra.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan