Các bài thi lái xe G Road Test đã sửa đổi sẽ tiếp tục được sử dụng vào mùa hè

Nếu bạn đang muốn có được bằng full G của mình, rất may cho bạn vì các bài kiểm tra lái xe sửa đổi sẽ được cung cấp trong những tháng tới.

Thư ký báo chí của Bộ trưởng Giao thông vận tải, văn phòng của Caroline Mulroney, nói rằng các bài kiểm tra G road test đã sửa đổi sẽ được thực hiện cho đến thứ Năm, ngày 30 tháng Sáu.

Các bài kiểm tra G road test tiếp tục có nhu cầu cao trên khắp Ontario. Đó là lý do tại sao chính phủ đang duy trì việc sử dụng các bài kiểm tra đã sửa đổi.

Điều này cho phép các bài kiểm tra đã được cải thiện diễn ra trong khi tiếp tục đánh giá các kỹ năng lái xe cơ bản.

Những bài kiểm tra đã sửa đổi này ban đầu được tạo ra để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng và giải quyết tình trạng tồn đọng lớn của các bài kiểm tra lái xe do đại dịch COVID-19.

Vậy, điều gì khiến các bài kiểm tra này trở nên “tinh gọn” hơn?

Các điểm dừng bên đường (roadside stops), ba điểm rẽ (3 point turns) và đỗ xe song song (parallel parking), tất cả đều đã được kiểm tra trong bài kiểm tra G2, hiện sẽ được loại ra khỏi bài kiểm tra G road test đã sửa đổi.

Văn phòng của bộ nói “Khi chúng tôi tạm dừng các phần trùng lặp, tùy ý này của bài kiểm tra G road, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các nguyên tắc cơ bản của bài kiểm tra G test trong khi sử dụng các tuyến đường đã sửa đổi, trực tiếp hơn đến và đi từ các địa điểm kiểm tra, và điều này sẽ giúp tăng 30% số cuộc hẹn được đặt mỗi ngày.

Tuy nhiên, DriveTests sẽ vẫn kiểm tra những người có bằng G tương lai về tất cả các yếu tố lái xe cơ bản, như khả năng của họ trên các con đường chính và đường cao tốc, các ngã rẽ và giao lộ.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan