Các bài kiểm tra quốc tịch được thiết lập trực tuyến sau 8 tháng bị đình chỉ

Bộ di trú đang tiếp tục các bài kiểm tra quốc tịch, vốn đã bị tạm dừng hơn tám tháng trước do đại dịch toàn cầu, với các biện pháp bảo vệ được thực hiện để đảm bảo nhận dạng chính xác những người thực hiện bài kiểm tra trực tuyến.

Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hôm nay tung ra một hình thức trực tuyến mới cho các bài kiểm tra quốc tịch, ban đầu sẽ được cung cấp cho một nhóm nhỏ – khoảng 5.000 người đã có lịch hẹn trước khi đại dịch bị hủy bỏ, và các trường hợp ưu tiên khác.

IRCC cho biết hình thức này sẽ được thử nghiệm trong vài tháng tới và nhiều người hơn sẽ được mời sử dụng – có thể là vào đầu năm mới – sau khi giám sát hiệu suất chứng minh nó hoạt động đáng tin cậy.

Trước khi bắt đầu bài kiểm tra, người tham gia sẽ được yêu cầu xác nhận danh tính của họ thông qua thông tin cá nhân và họ sẽ phải chụp ảnh bản thân và các giấy tờ tùy thân bằng webcam trước khi bài kiểm tra có thể bắt đầu.

Hệ thống sẽ chụp ảnh những người tham gia trong quá trình kiểm tra – một quy trình đã được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của các bài kiểm tra trưc tuyến khác do đại dịch.

Hình thức của bài kiểm tra trực tuyến sẽ giống như bài kiểm tra trực tiếp, với 20 câu hỏi và 30 phút để hoàn thành.

IRCC cho CBC biết trong một thông báo rằng người dân không cần liên hệ với bộ – những người được mời làm bài kiểm tra trực tuyến sẽ được thông báo qua email.

Người dân cũng có thể đợi để thực hiện bài kiểm tra trực tiếp, nhưng chưa có ngày nào được xác định.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan