Bộ trưởng thừa nhận Ottawa đã mất một thời gian dài để thiết lập đường dây nóng về tự sát

Bộ trưởng liên bang chịu trách nhiệm về chính sách sức khỏe tinh thần thừa nhận chính phủ của bà đang cần nhiều thời gian để thiết lập một đường dây nóng quốc gia mới gồm 3 chữ số để phòng chống tự tử.

Carolyn Bennett, bộ trưởng sức khỏe tinh thần và chứng nghiện, hôm thứ Hai từ chối cho biết liệu dự án có thể kéo dài nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm hay không.

Bà ấy nói rằng dự án có thể được cung cấp cho những người Canada ở thành thị trước tiên vì những trở ngại về công nghệ ở các vùng nông thôn.

Bình luận ​​của bà được đưa ra 500 ngày sau khi các thành viên Quốc hội nhất trí chính phủ nên hành động ngay lập tức để thiết lập dịch vụ 3 chữ số này.

Bà Bennett nói: “Năm trăm ngày là một khoảng thời gian dài, nhưng ngay cả việc đưa 911 vào vùng nông thôn của Canada cũng đã là một điều khó khăn. Canada là một quốc gia rất đa dạng về công nghệ truyền thông và cơ sở hạ tầng.”

Todd Doherty, nghị sĩ Đảng Bảo thủ, người đưa ra đề nghị thiết lập đường dây nóng tới Hạ viện, gọi sự chậm trễ này là “một sự xúc phạm” đối với những người đang phải vật lộn với sức khỏe tinh thần.

“Năm trăm ngày trì hoãn nghe rất vô lý, không cần thiết và không thể chấp nhận được,” ông nói trong một tuyên bố truyền thông hôm thứ Hai.

Chính phủ, ông Doherty và các chuyên gia sức khỏe tinh thần đều đồng ý rằng đường dây nóng ngăn chặn tự tử này có thể giúp những người gặp khủng hoảng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tinh thần hiện có.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan