Bộ trưởng tài chính của Nova Scotia bảo vệ các biện pháp đánh thuế tài sản không của cư dân 

Bộ trưởng tài chính của Nova Scotia đang bảo vệ hai loại thuế mới nhằm vào các chủ sở hữu bất động sản không phải cư dân. Hai thuế này nằm trong ngân sách tỉnh 2022-23.

Allan MacMaster nói rằng các thuế đổi chủ sở hữu và thuế tài sản nhằm giúp người dân Nova Scotia có thể mua nhà vào thời điểm mà tỷ lệ trống rất thấp.

Ông MacMaster nói mặc dù ông hiểu rằng một số chủ nhà ngoại tỉnh có thể cảm thấy thất vọng, chính phủ tin rằng họ cần phải làm những gì có thể để tăng nguồn cung nhà ở.

Chính phủ ước tính các loại thuế mới sẽ tạo ra doanh thu 81 triệu đô la trong năm tài chính 2022-23.

Ngoài ra, Bộ trưởng tài chính cũng cho biết ông đã nhiễm COVID-19 và ông nói mình đang hồi phục từ một ca nhiễm nhẹ ở nhà tại Cape Breton. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan