Biến thể Omicron thúc đẩy cuộc họp khẩn cấp về sức khỏe của nhóm G7, bao gồm cả Canada

Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Duclos đã tham dự cuộc họp khẩn cấpcủa  các bộ trưởng y tế thuộc nhóm G7 hôm thứ Hai. Cuộc họp nhằm để thảo luận về sự xuất hiện của biến thể Omicron của COVID-19 có khả năng đột mạnh.

Biến thể mới xuất hiện ở Nam Phi, trùng với sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trong khu vực. Tin tức đã thúc đẩy việc đóng cửa biên giới cũng như các biện pháp sàng lọc ở Canada và trên thế giới.

Diễn biến này diễn ra khi các nước tranh luận về một công ước toàn cầu mới liên quan đến chuẩn bị và ứng phó với đại dịch tại cuộc họp đặc biệt của Đại hội đồng Y tế Thế giới (World Health Assembly) vào thứ Hai.

Đây là lần thứ hai nhóm G7 tổ chức một hội nghị cấp cao như thế này.

Nếu các nước thành viên đồng ý, hội đồng sẽ bắt đầu phát triển những điều cơ bản đóng vai trò như một hiệp ước quốc tế về sự sẵn sàng chống đại dịch.

Ông Duclos, người sẽ giữ vai trò là trưởng đại biểu của chính phủ liên bang, nói rằng công ước sẽ giúp các quốc gia hợp tác và sẽ cho phép Canada dễ dàng chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của mình đến thế giới.

Nhóm công tác của WHO trong hồ sơ nói rằng, các chính phủ nên tìm cách phát triển công ước song song với các nỗ lực tăng cường các Quy định Y tế Quốc tế hiện có.

Các ưu tiên của nhóm công tác bao gồm tập trung vào công bằng toàn cầu, phát hiện và đánh giá rủi ro nhanh chóng, cách tiếp cận toàn cầu đối với thông tin sai lệch và các chia sẻ về mầm bệnh, thông tin di truyền và mẫu sinh học.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan