Bắt buộc tiêm chủng, xét nghiệm cho một số nhân viên chính phủ Manitoba, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10

Các quy tắc y tế công cộng mới yêu cầu một số nhân viên chính phủ Manitoba làm việc với công chúng phải được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19, hoặc trải qua các xét nghiệm thường xuyên, sẽ có hiệu lực chỉ trong hơn ba tuần.

Lệnh y tế công cộng có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10, và áp dụng với bất kỳ nhân viên phục vụ công chúng nào có tiếp xúc trực tiếp và liên tục với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, tỉnh cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Sáu.

Những nhân viên không được chủng ngừa đầy đủ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ qua để có thể đi làm. Tỉnh sẽ sử dụng các xét nghiệm kháng nguyên nhanh để đáp ứng yêu cầu đó, Giám đốc Y tế Công cộng tỉnh, Tiến sĩ Brent Roussin cho biết trong một cuộc họp giao ban trực tuyến với các phóng viên.

Tỉnh lần đầu tiên thông báo vào tháng trước rằng một số nhân viên sẽ phải tiêm chủng hoặc xét nghiệm thường xuyên.

Các quy tắc mới áp dụng cho những người lao động sau:

  • Nhân viên y tế.
  • Nhân sự của trường.
  • Nhân viên cơ sở giữ trẻ được cấp phép.
  • Các nhân viên phục vụ cộng đồng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, liên tục hoặc lâu dài với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
  • Các nhân viên phục vụ công việc về trẻ em và gia đình.
  • Nhân viên tại cơ quan được tài trợ, có tiếp xúc trực tiếp với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
  • Nhân viên chăm sóc tại nhà.
  • Nhân viên y tế.

Nhân viên ở những cơ sở trên không được tiêm chủng trước ngày 18 tháng 10 sẽ phải bắt đầu được kiểm tra thường xuyên về COVID-19 và cung cấp bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính mỗi lần.

Nếu người lao động có kết quả dương tính, họ sẽ phải tự cách ly trong 10 ngày, xét nghiệm âm tính với bệnh bằng test nhanh và cung cấp kết quả đó cho nơi làm việc trước khi được phép trở lại.

Một khi nhân viên chưa được tiêm chủng được tiêm phòng và có thể cung cấp bằng chứng về việc chủng ngừa, họ sẽ không còn phải trải qua xét nghiệm thường xuyên nữa.

Xét nghiệm nhanh sẽ có tại nơi làm việc cho những nhân viên chưa được tiêm chủng.

Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 thông thường vẫn sẽ có, dành cho những nhân viên nào có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bằng xét nghiệm nhanh, có các triệu chứng của bệnh hoặc được y tế công cộng hướng dẫn đến xét nghiệm tại đó.

Lệnh này không áp dụng cho các tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận.

Nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến các tổ chức “có thể chọn ban hành các yêu cầu về tiêm chủng hoặc xét nghiệm của riêng họ”, thông cáo cho biết.

Các doanh nghiệp chọn thực hiện quyết định đó sẽ có thể nhận các xét nghiệm nhanh thông qua Winnipeg Chamber of Commerce (Phòng Thương mại Winnipeg).

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English