Bằng chứng về việc chủng ngừa COVID-19 của BC đã có hiệu lực. Các nơi làm việc tại Toronto cho ra những yêu cầu tương tự.

Đã có nhiều nơi làm việc tại Toronto đã hành động để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong đợt dịch thứ tư.

Toronto Police Service (Sở Cảnh sát Toronto) hiện đang kiểm soát tình trạng tiêm chủng của tất cả nhân viên, bao gồm cả những nhân viên mặc đồng phục và nhân viên bình thường. Những người này hiện phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng COVID kể từ thứ Hai. Lực lượng này đã công bố chính sách tiêm chủng bắt buộc cho các quan chức cảnh sát và nhân viên vào tháng trước.

Tương tự với nhân viên của City of Toronto (Thành phố Toronto), tất cả nhân viên phải được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 30 tháng 10, nhưng phải thông báo cho Thành phố trước ngày 13 tháng 9, nếu họ đã được tiêm phòng.

Những nhân viên thành phố không báo tình trạng tiêm chủng của họ, hoặc không được tiêm chủng vào thứ Hai, sẽ được yêu cầu tham gia lớp giáo dục bắt buộc về vắc xin.

Vào ngày 20/9 tới đây, những điều tương tự sẽ được áp dụng với các nhân viên của TTC.

Tất cả nhân viên TTC phải được tiêm liều đầu tiên trước ngày 30 tháng 9, cũng như được tiêm phòng đầy đủ trước ngày 30 tháng 10.

Tuy nhiên, Thành phố và TTC cho biết, những nhân viên có thể cung cấp bằng chứng y tế về lý do mà họ không thể tiêm ngừa sẽ được miễn trừ khỏi chính sách vaccine.

Bắt đầu từ thứ Hai ngày 13 ở B.C., người dân phải xuất trình bằng chứng đã tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19 để tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh không thiết yếu nào. Thủ hiến John Horgan nói rằng, bắt buộc tiêm chủng hai liều sẽ được áp dụng kể từ ngày 24 tháng 10. 

Những động thái này đã thu hút nhiều sự quan tâm trên toàn quốc.

Thứ Tư tới, chương trình bằng chứng tiêm chủng của Ontario sẽ có hiệu lực. Chương trình này đã diễn ra ở Quebec và Manitoba.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English