Alberta tăng tài trợ cho nhiều ca phẫu thuật đục thủy tinh thể ở các cơ sở tư nhân

Chính phủ Alberta cho biết họ sẽ tài trợ thêm 25% các ca phẫu thuật đục thủy tinh thể trong năm nay tại các cơ sở phẫu thuật do tư nhân điều hành nhằm nỗ lực giảm thiểu các ca phẫu thuật tồn đọng.

Bộ trưởng Y tế Jason Copping cho biết tỉnh sẽ tài trợ 35.000 ca phẫu thuật mắt, tăng từ 28.000 ca.

Ông nói rằng sự gia tăng này sẽ tạo ra không gian phòng phẫu thuật trong các bệnh viện và giảm thời gian chờ đợi phẫu thuật bị ảnh hưởng bởi Covid.

Nguồn tài trợ đến từ một chương trình sáng kiến phẫu thuật trị giá 133 triệu đô la mà chính phủ Bảo thủ Thống nhất đã công bố trong ngân sách gần đây của mình.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan