Air Canada có kế hoạch tăng gấp đôi công suất trong năm nay khi nhu cầu du lịch quay trở lại

Air Canada có kế hoạch tăng hơn gấp đôi công suất của mình trong năm nay so với năm 2021, nhưng nói rằng con số đó vẫn thấp hơn mức trước đại dịch.

Về triển vọng của mình cho năm nay, hãng hàng không cho biết công suất của họ, được đo bằng số dặm ghế có sẵn, cho năm 2022 sẽ tăng khoảng 150% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, Air Canada cho biết công suất của hãng sẽ vẫn chỉ đạt khoảng 75% so với năm 2019 khi nó tiếp tục đáp ứng nhu cầu của hành khách, cùng các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng và các hạn chế đi lại.

Hãng hàng không cho biết họ dự kiến chi phí điều chỉnh trên mỗi dặm ghế có sẵn cho năm 2022 sẽ tăng khoảng 13 đến 15% so với năm 2019.

Nhìn xa hơn trong tương lai, Air Canada cho biết họ dự kiến ​​công suất của hãng vào năm 2024 sẽ đạt khoảng 95% so với năm 2019.

Giám đốc điều hành Air Canada Michael Rousseau cho biết khi đại dịch đang dần yếu đi và du lịch quay trở lại, hãng hàng không đã đưa ra chiến lược để cải thiện lợi nhuận và tăng giá trị cổ đông dài hạn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan