Air Canada cho biết họ sẽ giảm các chuyến bay vào mùa hè này

Air Canada đang thực hiện một số thay đổi đối với lịch trình mùa hè của mình sau khi có nhiều báo cáo về các chuyến bay bị trì hoãn, gián đoạn và hành lý đứng yên.

Trong một lá thư gửi cho khách hàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Air Canada, Michael Rousseau đã viết, “để mang lại mức độ ổn định hoạt động mà chúng ta cần, với sự miễn cưỡng, chúng tôi hiện đang cắt giảm có ý nghĩa lịch trình của mình trong tháng 7 và tháng 8 để giảm khối lượng và lưu lượng hành khách đến mức mà chúng tôi tin rằng hệ thống vận tải hàng không có thể đáp ứng được ”.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan