6 trận động đất liên tiếp xảy ra trong một ngày ở huyện miền núi Việt Nam

Viện Vật lý Địa cầu cho biết 6 trận động đất có cường độ lên tới 4,1 Richter đã làm rung chuyển Kon Plông, một huyện miền núi của tỉnh Kon Tum ở Tây Nguyên, Việt Nam hôm thứ Sáu.

Trong số những trận động đất này, ba trận xảy ra vào sáng sớm và các trận còn lại xảy ra vào buổi tối.

Ba trận động đất đầu tiên có độ lớn lần lượt là 3,3; 3 và 3,1 độ Richter ở độ sâu tiêu chấn khoảng 8 km.

Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần cho biết những trận động đất này không gây ra bất kỳ rủi ro thiên tai nào. Các diễn biến liên quan hiện vẫn đang được tiếp tục xem xét.

Từ đầu năm đến nay, huyện Kon Plông đã trải qua hàng chục trận động đất có độ lớn từ 2,4 đến 3,7 độ Richter, tất cả đều ở mức yếu, trung bình và không gây nguy hiểm.

Tình hình tương tự cũng được chứng kiến ​​vào năm ngoái, khi một loạt trận động đất có độ lớn dưới 4 độ Richter đã xảy ra khu vực này. 

Theo thống kê chính thức, Việt Nam đã ghi nhận 3 trận động đất gây thiệt hại xảy ra ở tỉnh Điện Biên vào các năm 1935, 1983 và 2001 với độ lớn lần lượt là 6,9; 6,7 và 5,3 độ Richter.

Trong số các thảm họa thiên nhiên này, chỉ tính riêng trận động đất năm 2001 đã gây ra thiệt hại 210 tỷ đồng (9,17 triệu USD).

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan