10 Lời Khuyên Để Hưởng Lợi Từ CPTPP Cho Doanh Nghiệp Canada

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do với mục đích bỏ hầu hết các loại thuế trên tất cả cả lĩnh vực. Vào tháng 12/2018, chỉ 6 trong 11 các nước tham gia đã thông qua và tiến hành hiệp định này.  Việt Nam chính thức thông qua thỏa thuận vào tháng 1/2019.

Để giúp các doanh nghiệp Canada tiếp cận thỏa thuận kinh tế này, đại diện từ Export Development Canada (EDC) tham gia vào hội thảo Invest Ottawa, do Christian Sivière, người đã chia sẻ 10 lời khuyên giúp doanh nghiệp Canada có thể tiếp cận CPTPP. Vào cuối buổi, Christian Sivière tóm tắt lại những điểm chính sau: Tìm hiểu thị trường mà bạn và doanh nghiệp của bạn muốn xuất khẩu, tìm hiểu các nguyên tắc về nguồn gốc cho sản phẩm của bạn, thiết lập ngân sách và phân tích chi phí hậu cần và xem xét khả năng thích ứng hoặc phát triển của sản phẩm mới có khả năng hưởng lợi từ CPTPP.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan