Podcast 06/12

  284

  Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần (từ ngày 30/11-06/12/2020) do Culture Magazin thực hiện.

  Podcast bao gồm chuyên mục sau đây:

  00:00 Intro + Tin Thế Giới

  00:33:01 Tin Canada

  01:01:48 Tin Việt Nam

  01:10:30 Trào lưu trong tuần

  01:16:51 Tin Kinh tế

  Xem thêm tin tức cập nhật hàng ngày trên trang web của chúng tôi tại: culturemagazin.com FB: @CULTURE Magazine

  #culturemagazin #culturepodcast #covidnews #tinCanada #tincovid

  CultureMagazin®
  CultureMagazin®
  Podcast 06/12
  /