CULTURE PODCAST 13/12| Tin tổng hợp nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và Thế Giới trong tuần

  429

  Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần (từ ngày 07-13/11/2020) do Culture Magazin thực hiện.

  Podcast bao gồm chuyên mục sau đây:

  00:00 Intro + Tin Thế Giới

  00:29:45 Tin Canada

  01:01:13 Tin Việt Nam

  01:08:12 Trào lưu trong tuần

  01:12:54 Tin Kinh tế

  Xem thêm tin tức cập nhật hàng ngày trên trang web của chúng tôi tại: culturemagazin.com

  FB: @CULTURE Magazine

  #culturemagazin #culturepodcast #covidnews #tinCanada #tincovid

  CultureMagazin®
  CultureMagazin®
  CULTURE PODCAST 13/12| Tin tổng hợp nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và Thế Giới trong tuần
  /