This content is also available in: English

Là kỹ sư bán hàng giỏi nhất của Numble Storage, một công ty có tầm vóc thế giới, Huy Duong tin chắc rằng để trở thành một người lãnh đạo thành công, trước hết bạn cần phải là một người biết theo sau để học hỏi. Anh là nhân viên của Nimble Storage từ những ngày đầu công ty khởi nghiệp, cho đến nay, hãng đã có hơn 800 nhân viên, trị giá công ty đạt 2.5 tỉ đô la.

Huy cũng là người cống hiến cho nhiều đóng góp vì cộng đồng. Anh thành lập quỹ học bổng Visionary Scholarships nhằm hỗ trợ hội nghị thường niên của Liên Hội Sinh Viên Gốc Việt Bắc Mỹ (UNAVSA), với mục đích trợ giúp những người trẻ tham dự và học hỏi từ các diễn giả tại các cuộc hội thảo. Anh hy vọng truyền được cảm hứng để họ phấn đấu trở thành những người lãnh đạo trong cộng đồng mình.

Trong lời khuyên tâm đắc của anh về sự thành công có ý: hãy trung thực với bản thân, nếu bạn theo đuổi một công việc nhưng không thấy hài lòng, bạn sẽ luôn cảm thấy khổ sở cho đến khi bạn thay đổi được nó. Anh khuyên giới trẻ hãy sống khiêm nhường, luôn khao khát, và tâm niệm rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Theo cách đó, bạn sẽ luôn đặt cho mình phải theo tiêu chuẩn cao nhất.

SHARE
Previous articleĐông và Tây
Next articleHOAN DO
Culture Magazin®
Culture Magazin® is the only high gloss magazine published in Vietnamese and English, serving both Vietnamese and Western readers.