This content is also available in: English

Hệ thống Express Entry được thiết lập vào Tháng 1, 2015 bởi Di Trú Canada (IRCC) để lựa chọn những người nhập cư có kỹ năng để trờ thành thường trú nhân của Canada theo các chương trình nhập cư kinh tế liên bang  như sau:

  • Chương trình định cư Lao động kỹ năng
  • Chương trình định cư Lao động có tay nghề chuyên môn
  • Chương trình định cư Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada
  • Tỉnh bang cũng có thể tuyển dụng ứng viên từ hệ thống Express Entry thông qua chương trình Đề cử Tỉnh bang (Provincial Nominee Program) để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động địa phương

Quy trình Express Entry

Ghi danh hồ sơ trực tuyến

Điền hồ sơ trực tuyến cung cấp thông tin về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc , khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn và các chi tiết khác giúp đánh giá tiêu chuẩn của bạn.

Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn của một trong những chương trình nhập cư kinh tế liên bang liệt kê ở trên sẽ được nhận vào danh sách các ứng viên (Express Entry pool) cho đến khi được nhận Thư mời nộp đơn (ITA) từ IRCC.

Nếu bạn không có một Thư mời làm việc (Job offer) hay đề cử từ một Tỉnh bang bạn phải đăng ký với Trung tâm phát triển kỹ năng Canada’s Job Bank. Trung tâm sẽ giúp kết nối ứng viên với các nhà tuyển dụng đủ tiêu chuẩn tại Canada.

Ứng viên cũng được khuyến khích tự kết nối với các chủ tuyển dụng trên các trung tâm đăng tải việc làm.

Cải Thiện Hồ Sơ và Xếp Hạng

Việc hội đủ điều kiện cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang là bước đầu tiên để định cư thông qua chương trình Express Entry. Nếu bạn hiện chưa đủ tiêu chuẩn, bạn có thể tiếp tục nâng cao xếp hạng của mình bằng cách nâng cấp kỹ năng, ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc hoặc bằng cách cung cấp một Thư mời làm việc hợp lệ được hỗ trợ của Sở nhân lực LMIA (Labour Market Impact Assessment) nếu cần.

Bạn có thể đạt thêm điểm nếu có theo học tại Canada. Một Thư mời làm việc hợp lệ chỉ cần cho giai đoạn 1 năm, và một số công việc không còn cần đến LMIA.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để đảm bảo bạn đủ điều kiện trước khi điền hồ sơ trực tuyến. Điều quan trọng là thông tin được cung cấp trên hồ sơ Đăng ký trực tuyến là chính xác để tránh thông tin sai lệch và bị loại khỏi không được đăng ký lại vào Express Entry cho nhiều năm.

Thư Mời Đăng Ký Thường Trú Nhân

Các ứng viên với xếp hạng điểm cao nhất (được coi là có cơ hội thành công về kinh tế cao nhất tại Canada) trong hệ thống sẽ được mời nộp đơn. Ứng viên sau đó có 90 ngày để nộp đơn đăng ký trực tuyến.

Các ứng viên trong hệ thống được xếp hạng điểm ‘đấu’ với nhau theo Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS (Comprehensive Ranking System) dựa theo nhiều yếu tố sau:

  • Kỹ năng và kinh nghiệm;
  • Số điểm đạt được từ phía người vợ/chồng đi cùng nếu có
  • Đề cử của Tỉnh bang hay một Thư mời làm việc hợp lệ chính thức

Thời gian xét duyệt hồ sơ là trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn. Lưu ý đảm bảo bạn đã hoàn tất và nộp đầy đủ các tài liệu cần thiết trong khoảng thời gian cho phép. Sau khi kết thúc quá trình này, những ứng viên thành công và những người phụ thuộc (vợ/chồng và con cái) sẽ đến định cư Canada trở thành thường trú nhân.

Những ứng viên trong hệ thống Express Entry mà không nhận được Thư mời nộp đơn xin thường trú tại Canada, sau 12 tháng có thể nộp lại hồ sơ và nếu bạn vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn, sẽ có thể được trở vào lại hệ thống Express Entry.


Tin Di Trú / Nguồn: CIC news

Mức điểm Express Entry CRS thấp nhất từ trước đến nay trong Tháng 4

Tin từ CIC cho biết mức điểm xếp hạng toàn diện CRS yêu cầu thấp nhất từ trước đến nay trong hệ thống tuyển chọn nhập cư Express Entry của Canada.

Ngày càng có nhiều ứng viên được cấp giấy mời ITA để nộp đơn xin định cư Canada, và mức điểm CRS yêu cầu đã giảm mức thấp kỷ lục mới xuống 415 điểm trong đợt rút hồ sơ (draw) vào ngày 19 Tháng Tư vừa qua.

Đây là đợt draw thứ 3 trong tháng với tổng số 11,341 Thư mời ITAs đã được cấp trong 3 đợt mời gần nhất, và tổng số ITAs được cấp trong năm nay là 35,973 vượt qua con số trong cả năm 2016 (33,782).

Mức điểm CRS đã giảm từ 497 từ chỉ bốn tháng trước xuống còn 415 điểm vào ngày 19 Tháng Tư- đây là lần thứ 6 cho đến nay trong năm mà mức điểm đã đạt mức thấp kỷ lục mới. Kết quả là có phạm vi lớn hơn và đa dạng hơn của các ứng viên đã được mời nộp đơn xin thường trú.

Mở đầu quý hai trong năm nhiều bận rộn, có lẽ đây là một dấu hiệu cho biết con số Thư mời ITAs sẽ được cấp ra cho những tháng mùa xuân và tiến vào mùa hè có thể vượt qua con số đã cấp trong quý đầu của năm.